Kreditiranje Vašeg VoIP računa je moguće samo u celobrojnim EUR iznosima. Minimalni iznos je 10 EUR. Za isnose kredita od 10eur i 25eur, osim direktnog transfera kredita na Vaš račun, moguće je i izdavanje vaučera, koje možete iskoristiti za odgovarajuću grupu provajdera (za više o podržanim provajderima kliknite ovde). Moguće su i uplate za provajdere koji obračunavanje minuta rade u USD tako što uplaćujete po istim pravilima kao i za EUR kredit, s tim da VoIP provajder sam obračunava koliki je trenutni odnos EUR i USD.

Važno! Proverite ispravnost korisničkog imena koje ste nam dostavili, s obzitom da nije moguće povratiti već izvršenu uplatu, pa se može dogoditi ukoliko ste nam dostavili pogrešno korisničko ime, a to ime već postoji da Vaš kredit bude uplaćen na pogrešan nalog. Vaše korisničko ime nam dostavite putem SMSa, emaila, ili popunjavanjem donjeg formulara.

Omogućeno je više načina uplate:

1. Uplata u dinarima u bilo kojoj banci ili pošti uplatom na račun.

2. Ukoliko uplatu vršite preko firme pre uplate nas kontaktirajte kako bi Vam poslali predračun.

3. Putem PayPala na adresu payment@pm.rs.

Ukoliko se odlučite za uplatu u banci ili pošti, uplatnica treba da sadrži sledece podatke:

Primalac: Poslovna mreža

Svrha uplate: Vaše korisničko ime - ukoliko želite vaučer, napišite reč "VAUČER"

Broj računa Banka
160-324702-44 Banca Intesa

Iznos: 1eur kredita iznosi 150din (npr. ukoliko uplaćujete 10eur potrebno je uplatiti 1500din)

Za neke provajdere moguća je isključivo kupovina vaučera, nije moguć direktan transfer kredita na korisničko ime.

Račun se nalazi kod Banca Intesa, tako da je prenos brži ukoliko uplatite direktno u nekoj od njihovih ekspozitura (za spisak ekspozitura kliknuti na ime banke pored broja računa).

O izvršenoj uplati možete nas obavestiti putem emaila, poziva, Vibera ili formulara. Kako bi Vaša uplata bila što pre realizovana, ukoliko uplatu vršite u Banca Intesa dovoljno je samo poslati SMS ili email sa korisničkim imenom (ili zahtevom za vaučer), i sumom koju ste uplatili, a ukoliko uplaćujete u bilo kojoj drugoj banci ili pošti potrebno je poslati kopiju uplatnice putem emaila.

Popunite ovaj formular a potom pritisnite dugme za slanje. Vaš nalog će biti kreditiran u najkraćem vremenskom roku.